Města a změny klimatu

Kurs objasňuje základní souvislosti spojené s klimatickými změnami a zejména s emisemi skleníkových plynů a adaptačním procesem na místní úrovni. Je členěn do pěti na sobě nezávislých kapitol, které popisují základy klimatických změn, seznamují čtenáře se základní terminologii, popisuje zdroje emisí skleníkových plynů, možné dopady klimatických změn na různé sektory České republiky a zejména na místní úroveň. Dále kurz seznamuje účastníky se základními využívanými postupy hodnocení zranitelnosti vůči změnám klimatu a s tvorbou adekvátních adaptační strategie.

Na e-learningový kurz může navazovat dvoudenní prezenční školení úředníků a politiků, na kterém jsou získané teoretické základy převedeny do praxe měst a obcí. Lze jej však absolvovat samostatně.

Časová dotace studia: max 8 hodin

Způsob zakončení: závěrečná zkouška (test - min. 70% správných odpovědí)

Kurz určen pro: veřejnou správu a samosprávu obcí, měst, městských částí i regionů, zejména politikům a úředníkům zabývajícím se životním prostředím, územním a strategickým plánováním a také všem dalším zájemcům o problematiku změny klimatu a jejího dopadu na obce, města a regiony.

Kurz byl podpořen Mezinárodním Visegrádským fondem v rámci projektu: Zvyšování kapacit V4 regionu v adaptacích na změnu klimatu

Dále byl kurz podpořen Ministerstvem životního prostředí České republiky. 

Pro vstup do kurzu je nutné se přihlásit.