Jak se registrovat

Vzdělávejte se s námi on-line! 

Děkujeme za Váš zájem o tento e-learningový kurs. Kurs s názvem: "Indikátory udržitelného rozvoje jako nástroj rozvoje municipalit" byl připraven v rámci projektu projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“, podpořeného z Programu švýcarsko–české spolupráce. Jeho prvními studenty byli vybraní zástupci měst účastnících se tohoto projektu a odborníci v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje.

Od dubna 2016 je kurs již otevřený pro všechny zájemce o tuto problematiku. Stačí se přihlásit a zaplatit kurzovné. Pokud chcete více informací nebo byste se chtěli přihlásit do tohoto kurzu (jednotlivě nebo skupinově), prosím informujte nás o tom nejlépe kontaktním formulářem, popř. e-mailem na info [at] ci2.co.cz

Do budoucna se chystají také další kurzy. Pokud byste měli zájem o konkrétní téma kurzu nebo školení přímo u Vás neváhejte nás kontaktovat.

Na možné společné budoucí vzdělávací aktivity se těší

Tým CI2, o. p. s.