O portálu

Rozšiřujeme možnosti vzdělávání pro místní udržitelná řešení 

E-learningový portál  je jednou z odborných služeb, jimiž CI2, o.p.s. podporuje systematické šíření povědomí a zvyšování kvalifikace úředníků, volených zástupců samospráv a dalších zájemců o vybrané důležité tematické oblasti udržitelného rozvoje, jeho hodnocení a rovněž i otázky změny klimatu na místní úrovni.

Na portále je možné jednoduše přístupnou a moderní multimediální formou vystudovat dva originální on-line kursy, které byly připraveny odbornými lektory CI2, o.p.s., ve spolupráci s externími experty a konzultanty. Studijní materiály ve formě učebních textů, přehledů, infografiky, doplňujících praktických příkladů, ilustrací, video a dalších infozdrojů jsou doplněny cvičnými testy i možností komunikace účastníků studia s lektorem a získání odpovědí na důležité doplňující dotazy. 

Prostřednictvím kursů, aktuálně otevřených a nabízených zde ke studiu, je možné každému zájemci a na jakémkoliv místě efektivně zpřístupnit informace a znalosti užitečné pro dlouhodobé strategické řízení a udržitelný rozvoj českých, moravských a slezských samospráv. To všechno je dostupné flexibilně a bez velkých časových nároků nebo finančních nákladů pro studenty i jejich zaměstnavatele.

Chcete bližší informace o podmínkách studia vybraného kurzu, nebo potřebujete kurs přímo objednat? Napište nám pomocí kontaktního formuláře nebo na e-mail info [at] ci2.co.cz.

​Uvítáme také Vaše náměty na další témata kurzů.

Tým CI2, o.p.s.