O nás

CI2, o. p. s. – tvoříme udržitelná řešení

CI2, o. p. s. je nestátní nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum. Jejím cílem je prosazovat udržitelný rozvoj a klimaticky odpovědné podnikání ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností. 

Experti CI2, o. p. s., se dlouhodobě zabývají sledováním a vyhodnocováním ucelených charakteristik a trendů udržitelného rozvoje a kvality života ve městech, obcích i regionech a rovněž také otázkami změny klimatu na místní úrovni.

Zajímá Vás kvalita života a udržitelný rozvoj ve vaší obci, městě, regionu? Pomůžeme Vám prostřednictvím indikátorů získat informace a znalosti důležité pro udržitelný rozvoj. Ve spolupráci s klíčovými aktéry místního rozvoje získané informace ověříme, odborně interpretujeme a doporučíme vhodné možnosti jejich dalšího využití pro zvyšování kvality života vašeho města, obce či regionu.

Chcete mít zpracovanou adaptační strategii na změnu klimatu či chcete znát příspěvek vaší obce, úřadu či regionu na zemský klimatický systém? Pokud ano, ozvěte se nám. Rádi Vám pomůžeme.

Základní výsledky indikátorů sledujících udržitelný rozvoj ve městech, která se do sledování své udržitelnosti a kvality života již zapojila, obsahuje indikátorový portál na adrese indikatory.ci2.co.cz.

CI2, o. p. s. městům, obcím a regionům nabízí:

  • Sledování a vyhodnocení indikátorů ze sady ECI a jejich přizpůsobení specifickým podmínkám a postupům daného města, obce či regionu.
  • Vytvoření nebo optimalizace sady programových indikátorů napojených na strategický plán města, obce či regionu.
  • Vytvoření místně specifické indikátorové sady využitelné pro sledování stavu a rozvoje města, obce či regionu.
  • Školení k zavedení a využívání indikátorů pro úředníky a politiky. 

Vzdělávejte se s námi nově i on-line - více informací, jak objednat kurz k indikátorům udržitelného rozvoje zde.