Indikátory udržitelného rozvoje jako nástroj rozvoje municipalit

Ilustrační obrázek: Kurz "Indikátory udržitelného rozvoje jako nástroj rozvoje municipalit"

Kurs objasňuje základní pojmy v oblasti udržitelného rozvoje, jeho sledování a hodnocení na místní úrovni. Účastníci se dozvědí základní informace o indikátorech udržitelného rozvoje a jejich využití, o využitelných indikátorových sadách, způsobech jejich prezentace a možnostech využití v procesu strategického plánování, řízení, místní Agendy 21 a zapojování veřejnosti do rozvoje měst. Součástí jsou praktické příklady využívání indikátorů v českých, moravských a slezských městech.

Časová dotace studia: 20 hodin

Způsob zakončení: závěrečná zkouška (test - min. 70% správných odpovědí)

Akreditovaný kurs je určen pro veřejnou správu a samosprávu obcí, měst, městských částí i regionů, zejména pro úředníky (dle paragrafu 20, odst. 4, zákona číslo: 312/2002 Sb.). Dále je zacílen na úředníky, kteří chtějí podle předem daných měřítek hodnotit stav a vývoj svého svěřeného území a vhodně doplnit vznikající koncepční a rozvojové plány o evaluační nástroje či programové indikátory.

CI2, o. p. s. je akreditována jako vzdělávací instituce u Ministerstva vnitra a bylo jí přiděleno toto číslo akreditace: AK/I-17/2018. CI2, o. p. s. má akreditován vzdělávacímu program průběžného vzdělávání pro úředníky: „Indikátory udržitelného rozvoje jako nástroj rozvoje municipalit“ s číslem akreditace: AK/PV-193/2018.

Pro vstup do kurzu je nutné se přihlásit.