Ceník kurzu

Kurz: Využívání indikátorů udržitelného rozvoje ve strategickém plánování a řízení měst

Platné od 16. května 2016

Vzdělávací program je zaměřen především na úředníky dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., a další odpovědné pracovníky měst a municipalit, kteří se zabývají oblastí udržitelného rozvoje území, jeho sledováním a hodnocením na místní úrovni. Dále je zacílen na úředníky, kteří chtějí podle předem daných měřítek hodnotit stav a vývoj svého svěřeného území a vhodně doplnit vznikající koncepční a rozvojové plány o evaluační nástroje či programové indikátory.

Délka studia: max. 6 týdnů a studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží certifikát. Větší skupiny přihlášené k současnému studiu jedním zaměstnavatelem obdrží množstevní slevu z ceny kurzu (dle specifikace níže).

Zvýhodněné ceny kurzovného pro veřejnou správu a neziskový sektor:

  • 1 účastník                    650 Kč / kurs / osoba
  • 2-3 účastníci                 550 Kč / kurs / osoba
  • 4-5 účastníků                450 Kč / kurs / osoba
  • 6 a více účastníků         400 Kč / kurs / osoba

Ceny kurzovného pro podnikatelské subjekty:

  • 1 účastník                    1500 Kč / kurs / osoba
  • 2-3 účastníci                 1250 Kč / kurs / osoba
  • 4-5 účastníků                1150 Kč /kurs / osoba
  • 6  a více účastníků          950 Kč / kurs / osoba

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pokud máte zájem přihlásit sebe nebo pracovníky své organizace, informujte nás o tom prosím kontaktním formulářem, nebo e-mailem na info [at] ci2.co.cz (subject: Z%C3%A1jem%20o%20e-learningov%C3%BD%20kurs) . Zašleme Vám obratem přihlášku, po jejímž vyplnění Vám vystavíme fakturu. Po úhradě faktury budou přihlášeným účastníkům zaslány přístupové údaje a pokyny ke studiu od lektora jejich běhu kurzu.